EUROWOLLE - Ludzie

Największą siłą i wartością w EUROWOLLE są uczciwi, pracowici i zaangażowani ludzie.

Kilkudziesięcioosobowy zespół to doświadczeni specjaliści w zakresie produkcji, logistyki, sprzedaży i marketingu związani z firmą od wielu lat. Ich wspólna praca i wysokie kompetencje przyczyniły się do sukcesu firmy i dają gwarancję najwyższej jakości produktów i rozwiązywania trudnych zadań.

 

Od początku istnienia firma stara się stwarzać godne warunki pracy dla pracowników. Dobrze wynagradzamy i szanujemy ich pracę kładąc duży nacisk na jej bezpieczeństwo i dostosowanie do właściwości człowieka. W zamian oczekujemy solidnej realizacji powierzonych obowiązków i zadań, dokładności, gospodarności i oszczędności oraz wydajności.

 

Praca wykonywana z konieczności nie jest efektywna i nie daje żadnej ze stron korzyści oraz zadowolenia. Podczas rekrutacji nowych członków zespołu zwracamy szczególną uwagę na ich predyspozycje pod kątem prowadzonej przez nas działalności. Nowo zatrudnieni wiedzą jak może przebiegać ich ścieżka kariery zawodowej i jak podnosić swoje kwalifikacje w ramach wewnętrznych szkoleń, których podstawowym celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej poszczególnych procesów produkcji.