PPHU EUROWOLLE Rozynek Wiesław bierze udział

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej,

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

nr naboru RPDS.01.04.01-IP.01-02-215/16 – horyzont schemat 1.4.B ab

nr naboru RPDS.01.04.01-IP.01-02-224/17 – horyzont schemat 1.4.A

nr naboru RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 – konkurs horyzontalny