EUROWOLLE - Projekty UE

 

PPHU EUROWOLLE Rozynek Wiesław bierze udział

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej,

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

nr naboru RPDS.01.04.01-IP.01-02-215/16 – horyzont schemat 1.4.B ab

nr naboru RPDS.01.04.01-IP.01-02-224/17 – horyzont schemat 1.4.A

nr naboru RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 – konkurs horyzontalny

 

 

 


 

PARP

PPHU EUROWOLLE Rozynek Wiesław bierze udział w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

 

Nr Umowy: POIR.02.03.05-02-0032/19-00

 

Cel projektu: Wprowadzenie do oferty zakładu nowego dla firmy produktu – kolekcji wyrobów rehabilitacyjnych dla dzieci z dzianin wełnianych.

 

Planowane efekty: Zaprojektowanie nowej kolekcji przez kompetentny zespół pozwoli na zaoferowanie produktu najwyższej jakości nie tylko w aspekcie zastosowanych materiałów i jakości wykonania ale również w aspekcie wizualnym i funkcjonalnym.

 

Wartość projektu: 713 400,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 381 000,00 PLN