EUROWOLLE - nr RPDS.01.05.01-02-0453/16-00

WPROWADZENIE DO OFERTY PPHU EUROWOLLE INNOWACYJNEGO

REHABILITACYJNEGO MATERACA ANTYODLEŻYNOWEGO

nr RPDS.01.05.01-02-0453/16-00 w ramach

Oś Priorytetowa nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”

Działanie nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”

Poddziałanie nr 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Zapytania ofertowe dotyczące realizacji projektu nr RPDS.01.05.01-02-0453/16-00

zapytanie ofertowe_pikowarka wieloigłowa

Oferta_pikowarka wieloigłowa

zapytanie ofertowe_urządz. do obszywania brzegów

Oferta_urządz. do obszywania brzegów