EUROWOLLE - RPDS.01.04.01-02-0208/17-00

 

„Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PPHU „EUROWOLLE” Wiesław Rozynek.”

nr RPDS.01.04.01-02-0208/17-00

w ramach

Oś Priorytetowa nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”

Działanie nr 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie nr 1.4.1 ”Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont

Schemat nr 1.4 A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Całkowita wartość Projektu: 20 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 13 812,64 zł